• Sposoby płatności

Ceny i metody płatności
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego podany w zakładce płatności,
b) szybką płatnością internetową. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

skypaybaner1(2).png